Aktuelt

Foreldremøte for Vg2-foresatte gjennomført

01.12.20 ble det arrangert digitalt foreldremøte der rektor snakket om koronasituasjonen, fraværsreglement, kommunikasjon skole-hjem etter at ungdommen fyller 18 år og mer. 

Fortsatt rødt smittevern-nivå på Rælingen videregående skole

Kommuneoverlegen konkluderer med at skolen har gode planer for å ivareta det pedagogiske tilbudet til elevene på rødt nivå. 

Samarbeidsmøte med politiet gjennomført

Skolens ledelse og elevtjenesteteamet hadde onsdag 11.11 et planlagt møte med forebyggende avdeling i politiet for å snakke om de utfordringene man ser i ungdomsmiljøet nå for tiden. Politiet har slike møter med de videregående skolene omtrent en gang i året for å bli enige om form og innhold i samarbeidet med skolene.

Organisering av undervisning på rødt nivå

Rælingen kommune er definert på rødt nivå og det medfører en organisering der elevene stort sett er på skolen annenhver dag fra onsdag 11. november.

Digital hjemmeundervisning for de fleste fra mandag 9.11

Rælingen videregående skole vil fra mandag legge det meste av undervisningen over på digitale flater.  Dette er en annen ordning enn i mars da barnehager og skoler stengte ned helt. Elevene skal møte fysisk til praksis i bedrift (YFF) og i noen idrettstimer. Vi opprettholder undervisning etter timeplanen som elevene ser i Visma In School(VIS). 

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Halloweenuke

Elevrådet arrangerer denne uka Halloweenuke og tirsdag 27.10 oppfordra de elever og ansatte til å kle seg ut. "For en stemning og positivitet", var elevrådskontakt Camilla Skorges beskrivelse etter dagen. 

Informasjon om elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Skoleprogrammet VIP gjennomføres i disse dager

I samarbeid gjennomfører VG1- elevene, kontaktlærere og elevtjenesten i disse dag skoleprogrammet VIP som løfter frem hvor viktig det er å ta vare på sin psykiske helse. 

Til toppen