Aktuelt

Kreativitet i praktisk idrettsfag

Bredde basis-gruppa driver med mange ulike aktiviteter og denne uka ble fotballer, miniski og truger brukt som utstyr i utforming av et nytt ballspill.

Slik tar du fag som privatist i Viken

Privatisteksamen er åpen for påmelding fra 15. januar til 1. februar.

Brukte medarbeiderundersøkelsen til å bli bedre

På Rælingen videregående skole tok vi skikkelig tak i resultatene etter medarbeiderundersøkelsen i 2018. Det har ført til flere konkrete forbedringer og en økt bevisstgjøring om hva som er viktig for å utvikle skolen til beste for elevene.

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene for elever fra Nannestad og Gjerdrum

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel.

Rødt nivå i starten av 2021

Skolen skal fortsatt organisere undervisningen på rødt nivå og det innebærer tilstedeværelse på skolen og hjemmeundervisning annenhver dag. 

Elevbedriften Good Mood samarbeider med Kirkens Bymisjon

Elever på skolen var denne uka og leverte gaver hos Kirkens Bymisjon i Lillestrøm. 

Foreldremøte for Vg2-foresatte gjennomført

01.12.20 ble det arrangert digitalt foreldremøte der rektor snakket om koronasituasjonen, fraværsreglement, kommunikasjon skole-hjem etter at ungdommen fyller 18 år og mer. 

Samarbeidsmøte med politiet gjennomført

Skolens ledelse og elevtjenesteteamet hadde onsdag 11.11 et planlagt møte med forebyggende avdeling i politiet for å snakke om de utfordringene man ser i ungdomsmiljøet nå for tiden. Politiet har slike møter med de videregående skolene omtrent en gang i året for å bli enige om form og innhold i samarbeidet med skolene.

Digital hjemmeundervisning for de fleste fra mandag 9.11

Rælingen videregående skole vil fra mandag legge det meste av undervisningen over på digitale flater.  Dette er en annen ordning enn i mars da barnehager og skoler stengte ned helt. Elevene skal møte fysisk til praksis i bedrift (YFF) og i noen idrettstimer. Vi opprettholder undervisning etter timeplanen som elevene ser i Visma In School(VIS). 

Til toppen