Digital hjemmeundervisning for de fleste fra mandag 9.11

Rælingen videregående skole vil fra mandag legge det meste av undervisningen over på digitale flater. Dette er en annen ordning enn i mars da barnehager og skoler stengte ned helt. Elevene skal møte fysisk til praksis i bedrift (YFF) og i noen idrettstimer. Vi opprettholder undervisning etter timeplanen som elevene ser i Visma In School(VIS). 

Når den enkelte time begynner er det forventet at elevene er pålogget Teams, leser informasjonen eller deltar i digitale møter og gjør det arbeidet som lærer bestemmer.

Foresattes rolle

Dere melder fra til kontaktlærer om ungdommen deres er for syk til å følge digital undervisning. Elever over 18 år melder dette til kontaktlærer selv. Vi oppfordrer dere også til å hjelpe ungdommen med døgnrytme og normale rutiner. Dere kan forvente at skolen tar kontakt om ungdommen ikke «møter til undervisning» for de under 18 år. I de fleste hjemmene vil nå arbeidsforholdene forhåpentlig være gode nok til at ungdommene kan arbeide godt med skolearbeidet sitt. Om det er vanskelig å konsentrere seg eller andre forhold som gjør hjemmearbeidet vanskelig, ber vi dere ta kontakt med skolen slik at vi se på løsninger sammen.

Til toppen