Informasjon om Koronasmittet medarbeider

I dag, 28.09.20, har skolen mottatt beskjed om at en av skolens ansatte har testet positivt på Covid-19. Siden skolen var stengt forrige uke på grunn av busstreiken, har kommuneoverlegen vurdert at verken elever eller andre ansatte på Rælingen vgs har vært utsatt for smitterisiko. Det er ikke mistanke om pågående smitte på skolen. Kommuneoverlegen vurderer det slik at det ikke er nødvendig å iverksette ytterligere smitteverntiltak.

Vi minner om de viktigste smittevernreglene:

  • Vaske hendene
  • Holde avstand
  • God hostehygiene
  • Holde seg hjemme dersom man har symptomer på luftveissykdom

Informasjon om korona-viruset og risiko for sykdom kan finnes på www.helsenorge.no og www.fhi.no. Aktuell informasjon om korona i kommunene på Romerike kan finnes via Ahus sin hjemmeside.

Ved spørsmål om situasjonen kan følgende personer kontaktes:

rektor Mari Helene Tønsberg
e-post: mariton@viken.no  
tlf: 63 83 53 37/90859063

assisterende rektor Hanne Fostvedt
e-post: hannefo@viken.no
tlf: 63 83 53 38/458 84 320

administrativ leder Solvår Lenes
e-post: solvarl@viken.no
tlf: 63 83 53 39/977 15 591

 

 

Med vennlig hilsen

Mari Helene Tønsberg

rektor

Til toppen