Skolestart august 2020

Elever på Vg1 salg, service og reiseliv, Vg1 idrettsfag, Vg1 studiespesialisering og Vg2 Service og samferdsel får tilsendt et brev fredag 14.august eller mandag 17.august med invitasjon til velkomstsamtale med kontaktlærer. Velkomstsamtalene avholdes i løpet av tirsdag 18.8 og onsdag 19.8, og tidspunktet for samtalen opplyses i det tilsendte brevet. Vi ønsker at foresatte blir med til samtalen for at vi skal etablere hjem-skole samarbeid så tidlig som mulig.

Elever som har samtale onsdag 19.august har fri tirsdag 18.august. De som har samtale tirsdag har fri onsdag.

Torsdag 20.8 kl. 08.45 møter alle elevene på Vg1 og  Vg2 service og samferdsel på skolen til første skoledag som klasse. Oppmøtested er i skolegården utenfor hovedinngangen.

Vg2 idrett og ST, Vg3 og påbygg

Elever på Vg2 og Vg3 idrettsfag, Vg2 og Vg3 studiespesialisering og påbygning til generell studiekompetanse (3PB og 4PB) møter på skolen tirsdag 18.8 kl. 09.00. Oppmøtested er i skolegården foran hovedinngangen der dere møter kontaktlæreren deres. Elevene på tilrettelagt avdeling får brev med informasjon om første skoledag

Til toppen