Utbrudd på Rælingen videregående skole

Den 14.2 fikk fire elever ved Rælingen videregående skole påvist covid19. Til sammen ble 113 elever og 14 lærere satt i karantene. Ytterligere tre elever har nå fått påvist covid19. Analyser av viruset har en mutasjon som gir økt smittsomhet.

Elevene som har fått påvist covid19 er allerede i karantene og har ikke vært på skolen siden fredag 12.2.

Spørsmål vedrørende smitte, testing og karantene kan rettes til smittesporingsteamet.

Se Rælingen kommunes nettsider for informasjon: Koronavirus - testing - smitte - vaksinering - regler - Rælingen kommune (custompublish.com)

Skolen fortsetter på rødt smittevernnivå med rulleringsplanen for undervisning ut uke 9.

For andre elever og ansatte ved skolen er det viktig å etterleve de generelle smittevernanbefalingene.

- God håndhygiene!

- Hold avstand til andre!

 - Hold deg hjemme og test deg ved sykdom!

Informasjon fra kommuneoverlegen: Rælingen videregående skole - 18.2 - informasjon om utbrudd (PDF, 103 kB)

Til toppen