Rektor og skolens ledelse

Rektor

Mari Helene Tønsberg

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

E-post: mariton@viken.no

Telefon: 90 85 90 63 / 63 83 53 37

Assisterende rektor

Hanne Katrine Fostvedt
Rektors stedfortreder

E-post: hannefo@viken.no

Telefon: 45 88 43 20 / 63 83 53 38

Administrasjonsleder

Solvår Lenes

E-post: solvarl@viken.no

Telefon: 97 71 55 91 / 63 83 53 39

Avdelingsledere

Marianne Skøien Asprem

  • Studiespesialisering og påbygg

E-post: mariannas@viken.no

Telefon: 92 43 46 39 / 63 83 53 04

Dag Vidar Jonassen

  • Idrettsfag

E-post: dagjo@viken.no

Telefon: 41 66 86 84 / 63 83 53 30

Peggy Lindesteg

  • Service, samferdsel og reiseliv

E-post: peggyl@viken.no

Telefon: 92 08 15 59 / 63 83 53 32

Ellen Marie Frosterød

  • Tilrettelagt opplæring

E-post: ellenf@viken.no

Telefon: 92 66 65 16 / 83 83 53 34

 

 

Til toppen