Nærskoleprinsippet vedtatt av fylkespolitikerne

Det er beslutta at "nærskoleprinsippet" skal gjelde for inntaket til videregående skole i Viken. Det betyr at elevene skal gå på en skole i geografisk nærhet til der de bor. Hvilken skole som blir definert som nærskole er avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven søker seg til. 

Det arbeides nå med de praktiske sidene av vedtaket og rådgiverne på ungdomsskolene vil i desember kunne opplyse om hva det betyr for de ulike ungdomsskolene. 

Utdanningsnytt skriver mer om saken.

Til toppen